קוראים צלילים בכיף- בקרוב

חוברת חוויתית וייחודית להקניית קריאה באופן מדורג: צלילים, מילים ומשפטים.